اردوی جهادی نوروزی دانشجویان دانشگاه‌های استان قزوین در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه